61046, м.Харків, вул.Пожарского 2/10

(057) 778-89-82 - приймальня президента
(057) 778-89-84 - головний вчений секретар

Українська Українська

З 1 липня 2020 року оголошено конкурс щодо виборів дійсних членів і членів-кореспондентів у склад Інженерної академії України

Перелік спеціальностей, за якими оголошено конкурс:

 1. Авіаційна та космічна техніка
 2. Водне господарство і гідротехніка
 3. Військово-технічні проблеми
 4. Геологія, видобування і переробка корисних копалин
 5. Інженерні проблеми агропромислового комплексу
 6. Інформаційні системи, обчислювальна та електронна техніка, системи зв'язку та приладобудування
 7. Комунікації (транспортні системи та ін.)
 8. Матеріалознавство
 9. Машинобудування
 10. Медична інженерія
 11. Металургія
 12. Нафтогазові технології
 13. Охорона навколишнього середовища (інженерна екологія) і ресурсозбереження
 14. Проблеми інженерної освіти. Історія та філософія науки та техніки
 15. Стандартизація, метрологія та сертифікація
 16. Будівництво і будіндустрія
 17. Технологія легкої промисловості
 18. Технологія харчової промисловості
 19. Хімічні технології та інженерна біотехнологія
 20. Економіка, право і керування в інженерній діяльності
 21. Енергетика

 

Перелік документів, що подаються до конкурсної комісії:

 1. Заява
 2. Анкета з обліку членів Академії - форма № 1 - 1 екз.
 3. Особовий листок з обліку кадрів - 1 екз.
 4. Копії дипломів про вищу освіту, дипломів та атестатів про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань - 1 екз.
 5. Список наукових праць (без тез) і інженерних розробок - 1 екз.
 6. Фотокартки розміром 3х4 см - 2 шт.

 

Бланк заяви в конкурсну комісію (скачати Word)