61046, м.Харків, вул.Пожарського 2/10

(067) 256-80-88 - приймальня президента
(097) 417-31-35 - головний вчений секретар

УКР УКР

Ласкаво просимо на сайт Інженерної академії України!

Інженерна академія України – всеукраїнська громадська науково-технічна організація, яка об’єднує на добровільних засадах інженерів, фахівців і вчених країни в галузі природничих, технічних і економічних наук, а також керівників підприємств і організацій усіх форм власності на основі спільності їх інтересів.

Васильєв Анатолій Йосипович -  Президент Інженерної академії України,
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 
академік Міжнародної інженерної академії

 

Академія є правонаступником Українського республіканського відділення Інженерної академії СРСР, створеного в 1990 році за ініціативою регіональних представників науково-технічного співтовариства України і за підтримки Академії наук і Ради Міністрів УРСР.

 

Академія всіляко сприяє прискоренню та розвитку науково-технічного прогресу, впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, зміцненню інтелектуального та інноваційного потенціалу держави, зростання престижу інженерної праці, професійної консолідації і підвищенню соціального статусу інженерів і вчених в Україні.

 

Запрошуємо до співпраці з нами і завжди відкриті для спілкування, обміну досвідом та реалізації нових ідей!

 

Відгуки про Академію

 

«Ваші зусилля щодо консолідації інженерного потенціалу країни не були марними. Інженерна академія України не втрачає своїх передових позицій, завдаючи високу планку в освоєнні нової техніки, прогресивних технологій, захисту навколишнього середовища, використання альтернативних джерел енергії.»

Президент Національної академії наук України
Б. Патон

«За минулі роки Інженерній академії України вдалося з'єднати під своїми прапорами кращих представників наукової та інженерно-технічної інтелігенції, направити її енергію в творче русло.»

Президент Міжнародної інженерної академії
Б. Гусєв

«Інженерна академія України сприяє забезпеченню зусиль, спрямованих на створення загального технічного простору, вона стала ефективним інструментом у справі розвитку плідної співпраці між інженерами наших країн.»

Президент Національної інженерної академії Республіки Казахстан
Б. Жумагулов

 

 

Метою Інженерної академії України є: 

об'єднання зусиль вчених і інженерів України, підприємств і організацій різних форм власності для нарощування інтелектуального потенціалу в сфері інженерної діяльності; організація проведення найбільш важливих і перспективних досліджень і розробок, а також сприяння створенню на основі досягнень фундаментальних наук принципово нових видів техніки, технології матеріалів, що мають важливе господарське значення і забезпечують прискорення науково-технічного прогресу на ключових напрямках розвитку економіки держави.

Академія має статус неприбуткової організації та діє на основі громадського самоврядування і самостійності в організації проведення досліджень, науково-технічних розробок і напрямків наукового пошуку.

Актуальними завданнями Академії є: прогнозування і визначення пріоритетних напрямків розвитку науково-технічного потенціалу України, розроблення пропозицій щодо його модернізації; забезпечення високої конкурентоспроможності інженерних розробок.

Для успішного виконання зазначених цілей і статутних завдань Академія:

  • взаємодіє через свої структури і членів Академії з державними органами, відомствами і міністерствами, органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями всіх форм власності;
  • бере участь у формуванні та реалізації державних, регіональних і галузевих науково-технічних програм, в т.ч. міжнародних;
  • налагоджує тісну співпрацю з іншими академіями, державними і громадськими науково-технічними організаціями України та інших держав.

В Академії працює 21 науково-технічна секція і 23 обласних відділення, ведуть дослідницьку діяльність, 5 власних інститутів і центрів. Академія є асоційованим членом Федерації вчених України та Міжнародної інженерної академії.

 

 

Видавнича діяльність

Інженерна академія України видає теоретичний і науково-практичний журнал «Вісник Інженерної академії України»,
в якому публікуються статті з усіх науково-технічних напрямків діяльності академії. 

«Вісник Інженерної академії України» включений у новий Перелік наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузі технічних наук (Наказ МОН України від 13.07.2015р. №747). 

Редакційна колегія:
головний редактор – академик, д.т.н., проф. В.П. Квасніков,
відповідальний секретар – академик, к.т.н. В.І. Савченко,
редактор – А.С.Глуханюк

 

 

 

Нагороди Академії

           

Орден "Інженерна слава" вручається "За видатний внесок у розвиток науки, техніки і інженерної справи"

 

         

Золота медаль імені А.М. Підгорного вручається "За видатний внесок у розвиток науки, техніки і інженерної справи"

 

 

Срібна медаль імені А.М. Підгорного вручається "За видатний внесок у розвиток Інженерної академії України"

 

Оголошення та анонси заходів

 Відбулися вибори до складу Академії.

24 серпня 2023 р. в Інженерній академії України відбулися вибори до складу Академії..   Детальніше читайте тут ....

Академія працює