61046, м.Харків, вул.Пожарського 2/10

(067) 256-80-88 - приймальня президента
(097) 417-31-35 - головний вчений секретар

УКР УКР

Структура та органи управління

  

 

Вищим органом управління діяльністю Академії є Загальні збори Академії.

Загальні збори, що складаються з дійсних членів (академіків), членів- кореспондентів, Почесних та Іноземних членів Академії, збираються по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть скликатися за рішенням Президії або за вимогою не менше одної третини членів Академії.

 

Загальні збори Академії наділяються виключним правом:

  1. прийняття Статуту та внесення до нього змін;

  2. обрання академіків, членів-кореспондентів, Почесних та Іноземних членів Академії;

  3. обрання президента, віце-президентів, головного вченого секретаря, членів Президії та Ревізійної комісії Академії;

  4. прийняття рішень про саморозпуск та реорганізацію Академії; заслуховування та затвердження звітів Президії та Ревізійної комісії Академії;

  5. установа іменних премій, стипендій та нагород Академії.

 

Ревізійна комісія Академії є органом, що здійснює контроль і перевірку фінансово-господарчої діяльності структурних підрозділів Академії.

Ревізійна комісія обирається із членів Академії. Її діяльність регламентується Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами Академії. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність перед Загальними зборами не менше одного разу на рік. Посадові особи Академії, її структурні підрозділи зобов’язані подавати всю необхідну інформацію про діяльність Академії за вимогою Ревізійної комісії.

 

Президія є органом управління Академії в період між Загальними зборами. Президія обирається із членів Академії та утворюється у складі президента, віце-президентів, головного вченого секретаря та інших членів Президії чисельністю, що визначається Загальними зборами Академії терміном на 5 років. Президія звітує про свою діяльність перед Загальними зборами після закінчення своїх повноважень.