Адреса: 61046, м.Харків,
вул. Дм. Пожарського 2/10


Тел.: (057) 778-89-82
Факс:(057) 778-89-84
E-mail: eau.7788982@gmail.com
  RuUaEn
Українська 
 
 
    Інженерна академія України є всеукраїнською, науково-технічною, самокерованою організацією, яка об"єднує на добровільних засадах
провідних вчених і інженерів держави у сфері природних, технічних, економічних наук, а  також трудові колективи  підприємств і організа-цій на основі спільності їх інтересів.
    Академія є правонаступником Українського республіканського відділення  Інженерної академії СРСР, створеного в 1989 році за ініциати-ви Ради Міністрів УРСР і підтримки Академії наук УРСР. Зареєстрована Міністерством юстиції України у листопаді 1991 року.
    Основною метою  Академії є об"єднання зусиль вчених та фахівців України для нарощування інтелектуального потенціалу у сфері інже-нерної діяльності, впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, професійна консолідація інженерів і вчених України.
    Одним з ініціаторів створення та першим Президентом Інженерної академії України був Підгорний Анатолій Миколайович - видатний вче-ний, талановитий організатор, академік Національної академії України, заслужений діяч науки і техніки України.
   
    В перші роки становлення Академії були визначені структура  і основні напрями її діяльності, найважливишими з яких є:
   
    -  сприяння прискоренню науково-технічного прогресу на приорітетних напрямах соціально-економічного розвитку України,                        забезпечення    високої конкурентноспроможності інженерних розробок;
    -  організація проведення найбільш важливих  перспективних досліджень і розробок, а також сприяння створенню на основі досягнень          фундаментальних наук принципово нових видів техніки і технологій;
    -  розробка науково-технічних програм і проектів, проведення незалежної техніко-економічної експертизи;
    -  розвиток ефективних форм консолідації інженерної спільноти України, підвищення соціального статусу та захист професійних                  інтересів вчених і фахівців;
    -  міжнародне співробітництво, представлення інтересів інженерної спільноти України за кордоном.

     Академія сьогодні - це:
близько 500 дійсних членів і членів-кореспондентів, більше 100 колективних членів у 23 регіонах країни, серед яких: АНТК ім. О.К. Антонова (м. Київ), ВАТ "Турбоатом", ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", ДП "Завод "Електроважмаш" (м. Харків), ДП Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" (м. Миколаїв), ЗМКБ "Прогрес" ім. О.Г. Івченка (м. Запоріжжя), ВАТ "Електромашинобудівний завод "Фірма СЕЛМА" (м. Симферопіль), Газопромислове управління "Полтавагазвидобування" (м. Полтава), Українсько-Британське ЗАТ "ІНТЕКО" (м. Дніпропетровськ), Управління магістральних газопроводів "Донбастрансгаз" (м. Донецьк), "Прикарпаттрансгаз" (м. Івано-Франківськ), "Черкаситрансгаз" (м. Черкаси) та інші.
   
   В Академії працюють 20 науково-технічних секцій, ведуть дослідну діяльність 5 власних інститутів і центрів. Вона є асоційованим членом Міжнародної інженерної академії та Федерації вчених України. В 1996 році Академією був заснований журнал "Вісник Інженерної академії України", який включено у перелік наукових видань ВАК України. Вищим органом управління діяльністю Академії є Загальні збори. В період між Загальними зборами Академією керує Президія, котра обирається на п"ять років.